top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

 

Motto-card 2

 

"Zo ... uw broeder iets tegen u heeft ...

gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder."

Matt. 5:23,24

"Want waar twee ... vergaderd zijn in Mijn

Naam, daar ben Ik in het midden van hen."

Matt. 18:20

 

Als twee christenen hoogmoedig de borst uitsteken, dan geeft dat alleen maar verwijdering. Maar samen neerknielen bij het Kruis in verbrokenheid, met berouw en belijdenis van zonde, geeft overwinning (de 'V' van 'victory') en brengt tot eenheid en gemeenschap. Dát is herleving in gezin en kerk.

bottom of page