top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Amerika / Middleborough (USA)

 

 

Middleborough in Massachusetts (1741)

 

Uit een verslag van een Godsdienstige Opwekking in Middleborough, East Precincton, in het jaar 1741, door ds. Peter Thacher.

 

“De volgende avond hadden wij nog een Bijbellezing. Ondanks een buitengewone regen kwamen er toch velen en het Woord was krachtig. Aldus begon de Heere te verhoren zo spoedig als het in onze harten was om te vragen.

Vanaf deze tijd was er een ongewone vatbaarheid voor onderwijs onder mijn gemeente: zelden leek één woord van de raadgeving verloren of een preek tevergeefs. Vanaf deze tijd wilden ze vier preken in een week hebben, twee op dinsdag en twee op donderdag: het Woord des Heeren was zeer dierbaar in die dagen.

Binnen een paar dagen vanaf die 23ste november die zo grotelijks herinnerd moet worden, schenen er boven de tweehonderd ontwaakt te zijn; en het duurde enige dagen, en weken, en maanden, voordat zij er bewust toe gebracht werden om het eens te worden met Christus; de meesten van hen vertoefden lang in de geboorte; en in zoverre als ik in staat ben om het te beoordelen, gaven zij zulk een onderscheidenlijk en helder verslag van hun geloofsomhelzing van Jezus Christus, – de middelen, Zijn Woord der belofte en de tijd, – als zij maar konden doen van enige handeling uit het menselijke leven. Onder het voorbereidende werk gebeurde dit niet alles op dezelfde wijze; maar allen kwamen wel tot dezelfde omhelzende, aannemende daad, toen zij uit de duisternis gebracht werden in het wonderbare licht, toen de gevangenisdeuren geopend werden en hun gevangen zielen in vrijheid gesteld, toen de Heere tot hen zeide: Leeft.

Nu verstonden zij wat het betekende om te ondervinden dat de eeuwige poorten en deuren van hun zielen opengezet waren en de heerlijke Koning binnentrad. Hoe aangenaam en aandoenlijk was het om hen te horen vertellen van hun onderwerping aan Gods gerechtigheid, overgave in de handen van het Recht en hoe zij in een ogenblik, zo zoet en snel, zichzelf bevonden ingesloten te zijn in de eeuwige armen der barmhartigheid! Wie zou niet bemoedigd worden om tot zulk een onderwerping te komen? Om hen te horen spreken van de heerlijkheden van de Verlosser en Zijn oneindige volheid; hoe dikwijls braken zij in deze woorden uit: ‘O! wij zijn er zeker van, uit Gods Woord en onze eigen ondervinding, er is genoeg voor allen, iedereen in de wereld!’

Dit deed belijders die zeer zedelijk en onberispelijk in hun leven waren, ontwaken tot het onderzoeken van hun eigen staat; de meesten bevonden dat zij op zand bouwden, dat zij voor zichzelf leefden, in hun plichten rustten, enkel huichelaars waren; en na een poosje vertelden zij mij vol blijdschap: ‘Ik heb bevonden dat mijn voeten op de Rots staan; ik wist tot nu toe nooit wat het betekende, om te ondervinden dat mijn wil onderworpen en mijn hart veranderd en Christus daar is; maar nu weet ik dat ik het getuigenis in mijzelf heb en de Geest getuigt met mijn geest in het Woord; ik ben er zeker van dat de godsdienst werkelijk is, geen fabel, geen misleiding! Christus is waarlijk spijs en waarlijk drank: ik wist nooit wat waar genoegen was voordat Christus het mij gaf; en wat Hij gegeven heeft is beter dan de hele wereld.’ Ik vermoed dat er meer dan tweehonderd zijn die zulk een verslag kunnen geven.

Het werk wies dagelijks en de aantallen namen toe; bijna 170 voegden zich in het volgende jaar bij de Kerk.”

 

Historical Collections of Accounts of Revival, John Gillies

The Banner of Truth Trust

 

bottom of page