top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Kenmerken / E. Griffin

 

Uit een brief van Edward Dorr Griffin (1770-1837)
 

“Wanneer een predikant de preekstoel opgaat onder een plechtig besef dat ieder niet wedergeboren mens vóór hem, hoezeer ook tot ontwaking gebracht, een vijand van God is, die met zijn gehele hart weerstand biedt, en zal blijven wederstaan totdat hij zich onderwerpt, – dat hij wedergeboren moet worden voordat hij iets beter is dan een vijand, of enige eerste stappen zal doen naar heiligheid; wanneer men rondkijkt over het onwedergeboren deel van zijn gehoor en ziet dat zij onder noodzakelijke verplichtingen staan om zich onmiddellijk over te geven, – dat zij geen enkel excuus hebben om uit te stellen, – dat zij de eeuwige verwerping verdienen als zij één uur uitstellen; wanneer men vanuit de grond van zijn hart gevoelt dat niets minder dan wedergeboorte aan enig doel kan beantwoorden, en dat hij zijn dierbare hem toevertrouwde mensen niet kan achterlaten om over tien jaar te worden veranderd van vijanden van God in vrienden, – om over tien jaar te worden bevrijd van de verdoemenis, – maar dit nú moet zien; o, hoe zal hij bidden en prediken! Hij zal God geen rust geven, en hij zal zondaars geen rust geven; en hij zal hun onmiddellijk dringende, onbegrensde verplichtingen op hen doen neerkomen met het gewicht van een wereld zo zwaar. Onder zulke prediking moeten zondaren óf zich tot God bekeren óf ellendig zijn.”

The life and sermons of Edward D. Griffin – Vol. 1, William B. Sprague, D.D.
The Banner of Truth Trust

bottom of page