"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa Italië / Germanasca vallei

Germanasca-vallei
Germanasca-vallei

De Germanasca-vallei, ten noordwesten van de Angrogna-vallei.

Balziglia
Balziglia

Het dorp Balziglia (1370 m.). De Germanasca-vallei splitst zich op den duur in tweeën. Balziglia ligt in de rechtervallei, helemaal aan het eind.

Omgeving van Balziglia
Omgeving van Balziglia

Toen in 1689 een aantal Waldenzische ballingen onder leiding van Henri Arnaud naar hun valleien terugkeerden, werden ze door de vijand gedwongen om zich naar de Balziglia terug te trekken. Op de terrassen van deze berg sloegen ongeveer 400 Waldenzen hun kamp op en stelden zich de hele winter van 1689-1690 tegen een leger van 22.000 mannen teweer. Door een op wonderlijke wijze ontdekte graanvoorraad konden ze in leven blijven.

Waldenzen-kerk in Rodoretto
Waldenzen-kerk in Rodoretto

De Waldenzen-kerk van het dorp Rodoretto (1491 m.), gelegen in een zijdal van de linker Germanasca-vallei. Op de voorgevel is opnieuw het embleem te zien. De tekst (Italiaans) op de gevel staat in Jesaja 2:3: "Venite, saliamo al tempio dell' Eterno". "Komt, laat ons opgaan tot het huis des HEEREN." Boven de deur staat 1 Johannes 4:16: "Dio è amore". "God is liefde."

Prali
Prali

Het dorp Prali (1392 m.), achter in de linker Germanasca-vallei.

Waldenzen-kerk van Prali
Waldenzen-kerk van Prali

De Waldenzen-kerk van Prali. Deze kerk dateert uit 1556, en werd in de tijd van de vervolgingen veranderd voor gebruik door de Rooms-katholieken. Onder het rechterraam is een gedenksteen aangebracht. Thans is de kerk als museum ingericht.

Gedenksteen op kerk in Prali
Gedenksteen op kerk in Prali

Gedenksteen op de kerk van Prali. Op de steen staat te lezen: Ce Temple profané par les idoles durant l'èxil, fut le premier où les Vaudois rentrés dans leurs vallées celébrèrent le culte Évangélique, le 28 août 1689 (Deze kerk, gedurende de verbanning door de afgoden ontheiligd, was de eerste waar de in hun valleien teruggekeerde Waldenzen de Evangelische eredienst hielden op 28 augustus 1689). Deze terugkeer wordt de 'Glorieuse Rentrée' (Heerlijke Wederkeer) genoemd.

Preekstoel van Henry Arnaud
Preekstoel van Henry Arnaud

De preekstoel van Henry Arnaud in de kerk van Prali (naar men beweert). Mogelijk was deze er in 1689 nog niet, daar de Rooms-katholieken de kerk in gebruik hadden genomen. Arnaud stond 28 augustus 1689 op een bank, maar heeft misschien later vanaf deze preekstoel gepreekt.

Orgiere
Orgiere

Het dorpje Orgiere (1484 m.), een van de laatste dorpjes in deze vallei.

Foto's van de Germanasca-vallei

 

De Germanasca-vallei, een zijdal van de Chisone-vallei, loopt eerst in westelijke richting en splitst zich na het plaatsje Perrero in tweeën.

De ene vallei buigt meer naar het Noorden en de weg eindigt bij Balsiglia, een beroemd plaatsje uit de Waldenzen geschiedenis.

De andere buigt naar het Zuiden in de richting van de Angrogna-vallei. Een bekend dorpje uit deze vallei is Prali op 1400 m. hoogte

 

Hier onder enige foto's uit deze vallei.

 

   Foto vergroten en beschrijving lezen: foto aanklikken