top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa / Engeland

 

 

Opwekking in Engeland (1794 en 1799)

 

“In 1794 werden in het Westelijke deel van Yorkshire duizenden tot ontwaking en bekering gebracht. Er braken in bijna iedere sociëteit in het Leeds district [1] opwekkingen uit, waar tweeduizend nieuwe leden in dat ene jaar werden toegevoegd. Zevenhonderd werden toegevoegd in Halifax, waar de bekeerden in staat waren om heldere en duidelijke verslagen te geven van het werk van God in hun zielen. Het Oostelijke deel werd in 1794 ook door God bezocht. In Hull kwam een groot besef van zonde en van de majesteit Gods op het volk. Zeventig werden in drie dagen tijd aan de sociëteit toegevoegd onder een spontaan werk van de Geest, en in de volgende week nog weer meer dan honderdvijftig. De bevolking bestond in die tijd uit iets meer dan 15.000 mensen, en toch werden in Hull en het omringende district binnen de tijd van een paar weken honderden overtuigd en bekeerd. De Herder Israëls had Zijn volk bezocht.

Het jaar 1799 was getuige van veel godsdienstige opwekkingen door het hele land heen. Een grote opwekking brak uit in Nottingham onder William Bramwell. Een gerespecteerde plaatselijke prediker, een zekere Mr. Tatham, gaf het volgende getuigenis:

Op verscheidene van onze samenkomsten was de uitstorting van de Geest zo openbaar, dat een gehele gemeente tegelijkertijd werd bewerkt en krachtig aangedaan. Zulke heerlijke tentoonspreidingen van des Heeren almachtige kracht, en van Zijn gewilligheid om verloren gaande zondaars te behouden, zullen, geloof ik, nooit vergeten worden door honderden die toen in de Goddelijke zegen deelden. Het scheen alsof de Heere op het punt stond 'de naties te overspoelen en de aarde te schudden, totdat allen Hem tot God uitriepen'.

Wanneer een zekere Mr. John Clark van Nottingham een sociëteit-bijeenkomst beschrijft, merkt hij op:

Mr. Bramwell ging voor in gebed, toen hij de Almachtige zó bleek aan te grijpen dat hij Hem overmocht voor een zegen. De heerlijkheid Gods daalde op de gehele aanwezige sociëteit af, op zulk een krachtige wijze als ik nimmer tevoren ondervond. Velen waren zo aangedaan dat zij, aan het slot van de dienst, niet zonder hulp van de galerij-trappen af konden komen. Dat was het begin van goede dagen te Nottingham.

Gedurende Mr. Bramwells drie jaren in het Nottingham district groeiden de sociëteiten met circa vijftienhonderd. Mr. Bramwells prediking werd gedurende de hele periode 1791-1814 zeer door God gebruikt, met opwekkingen die uitbraken in tal van plaatsen waar hij in het noorden van Engeland arbeidde.”

 

Uit de lezing ‘The Forgotten Revival’ van Paul E.G. Cook B.D. op de Westminster Conferentie in 1984.

 

Preaching and Revival Published by The Westminster Conference

 

-------

[1] Dit waren alle sociëteiten in een bepaald gebied. In het Engels ‘circuit’.

 

bottom of page