top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

"Lux lucet in tenebris"

"Het licht schijnt in de duisternis"

 

 

De Pellice-vallei werd in vroeger tijden ook wel de Lucerna-vallei genoemd. Helemaal aan het begin van deze vallei ligt een plaats met deze naam.

Ds. Johannes Florentius Martinet schrijft in zijn boek Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen (1765):

"Van overoude tijden heeft deze Vallei een brandende fakkel met duisternis omringd, in haar wapen gevoerd, waaruit vermoedelijk de naam van Lucerna gesproten is. Geen wapen voegde dezelve beter, daar het vrolijk Evangelielicht in de duisterste tijden altoos in dezelve geschenen heeft."

 

De bovenstaande afbeelding van het Waldenzen-embleem is afkomstig uit het bekende werk van Jean Leger, Histoire Generale (1669).

Geschiedenis / Europa Italië / Embleem

bottom of page