top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess5:24

Prediking / Preken / T. Charles / Beloften

De beloften
 

“Het is voor mij genoeg om zolang ik leef bij God te bepleiten dat ‘de belofte ons toekomt en onze kinderen’. Indien wij een belofte hebben om te bepleiten, is het genoeg. Een belofte uit de mond van God is iets onveranderlijks; en zij is door Hem gesproken met het uitdrukkelijke doel dat wij haar zouden geloven en zouden zoeken om de zegen die zij bevat. Bepleit haar voor uzelf, en bepleit haar ook voor uw kinderen. Bepleit de belofte van een nieuw hart, totdat het hart is vernieuwd, enz., enz.

De belofte is een fles die uit de kelder van het Evangelie wijn brengt om ons te vervrolijken en te versterken. Wij zijn geneigd te denken dat de beloften zijn voor de gezonden, de goeden, de rechtvaardigen en de godzaligen. Maar bedenk dat er, was het niet vanwege de belofte, geen godzalig man op aarde geweest zou zijn, noch een heilige in de hemel. Als zij gezond zijn, dan was het de belofte die het medicijn bracht om hen te genezen; als zij vernieuwd zijn, dan was het de belofte die hun het nieuwe hart bracht.
Wat mijzelf betreft: wanneer ik een belofte kan zien, is dadelijk alles goed. De beloften hebben kracht in zich om zonde te overwinnen, om de ziel te verlevendigen, en om ons vrucht te doen dragen in alle goed woord en werk. Laten wij als arme zondaars van de beloften leven, totdat wij als het ware gevoed zijn met smeer en vettigheid. Maar u zult zeggen: ‘Ze behoort mij niet toe.’ Ik zal antwoorden zoals ik dikwijls in mijn eigen hart gedaan heb: ‘Ze behoort toe aan een zondaar, en ik ben een zondaar; en daarom behoort ze toe aan mij.’

De meeste beloften zijn geheel nutteloos voor iedereen behalve een zondaar. Wie behoeft een nieuw hart, behalve een zondaar? Wie behoeft reiniging en vergeving, behalve een zondaar? Wie behoeft de opening van zijn ogen, behalve een blinde zondaar? Wel, hier zijn beloften voor zondaren; laten wij ervan leven totdat wij tot heiligen zijn gemaakt door te delen in de zegeningen die erin vervat liggen. Breng hier uw lege vaten, uw kinderen en uw alles: er is genoeg en u bent welkom.”

Passage uit een brief.

Thomas Charles’ Spiritual Counsels, Selected by Edward Morgan
The Banner of Truth Trust

bottom of page