top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Zonde-overtuiging / A. Nettleton

 

 

Waarom is er verschil in zonde-overtuiging?

 

"De vraag wordt dikwijls gesteld: Waarom is het dat de overtuigingen van sommige zondaars zoveel groter zijn dan die van anderen? Ik antwoord: Ik weet het niet. De benauwdheid van de zondaar lijkt niet altijd in nauwkeurige verhouding te staan tot zijn misdaden. Maar één ding heb ik geleerd vanuit mijn waarneming en dat is: dat wanneer sommige bijzondere personen onder overtuiging zijn gebracht, zij zware benauwdheid ondervonden. Bijvoorbeeld degenen die eens angstig over hun zielen zijn geweest, er door lachen vanaf gebracht, en teruggekeerd zijn tot de gedachteloze wereld, indien ze opnieuw tot ontwaking zijn gebracht, worden ze meer benauwd dan ooit. Degenen die het eens tot een bezigheid maakten om zich terug te trekken en te bidden, en dit sinds lang hebben laten varen, worden gewoonlijk, indien hun aandacht opnieuw wordt gewekt, grotelijks benauwd. Degenen die hard hebben gearbeid om hun overtuigingen te smoren en van zich af te werpen, of degenen die vroeger de twistingen van Gods Geest hebben wederstaan, zijn gewoonlijk de onderwerpen van hevige benauwdheid, indien ze voor een tweede maal worden overtuigd van zonde. Degenen die geschimpt hebben op het onderwerp godsdienst, en de boodschappers van Christus bespot hebben, en de aanbidding van God belachelijk gemaakt, zijn gewoonlijk vervuld met grote ontsteltenis en zielsworsteling, wanneer ze gebracht worden tot een recht besef van hun karakter en staat. Degenen die godsdienstige opwekkingen licht hebben geacht door ze enthousiasme, fanatisme en het werk van de duivel te noemen - in het bijzonder degenen die actief deelgenomen hebben aan het belachelijk maken van de overtuiging en bekering van zondaren in de tijd van een opwekking - degenen die opwekkingen met de ergste scheldnamen genoemd hebben, die er de grootste verachting over uitgedrukt hebben, en die het meeste gedaan hebben om ze in diskrediet te brengen - personen van deze klasse waren de meest schrikwekkende gedenktekenen van benauwdheid, waarvan ik ooit getuige ben geweest. Zij wanhopen eraan ooit de onderwerpen te worden van dat werk wat zij met zoveel verachting hebben behandeld. Soms hebben wij een voorvechter van het ongeloof uitdrukking horen geven aan zijn ontzetting, vanuit vrees dat hij de onvergeeflijke zonde begaan had. Ik ben bekend met de namen van personen die volkomen in de war gebracht zijn ten gevolge van hun eigen verzet tegen de voortgang van opwekkingen. De consciëntie, zonder enige andere beschuldiger, heeft de vijand van opwekkingen buiten zijn zinnen gebracht in een staat van blijvende waanzin. De belijdenis en het noodlot van Judas tonen de kracht van de consciëntie, en staan opgetekend als een waarschuwing voor de tegenstanders van de godsdienst, om zich te wachten."

 

Uit: ‘Een schets van een godsdienstige herleving in Nassau, 1820’ door Asahel Nettleton (1783-1844).

Asahel Nettleton - life and labours, Bennet Tyler & Andrew Bonar The Banner of Truth

 

bottom of page