Kerkje van Dormillouse

Kerkje van Dormillouse. Vóór de Franse Revolutie van 1789 werd de kerk, samen met een pastorie, door de regering gebouwd, en er werd een kapelaan voor het dorp aangesteld. Dit alles in de hoop dat het volk door milde maatregels voor de Roomse godsdienst zou worden ingewonnen. Maar deze poging was net zo ineffectief, als vervolging in vroegere gevallen: de priester had geen succes. Na de Revolutie kregen de inwoners de vrije beschiking over zowel de kerk als het huis.